Công tác PCCC và bảo vệ điện

Tân Hoa Xã đưa tin ”Xét đặc điểm khí hậu mùa đông khô hanh, dễ phát sinh cháy rừng làm hư hỏng đường dây truyền tải, trong những ngày gần đây, công ty lưới điện các nước đã ráo riết triển khai tuần tra phòng chống cháy nổ, điều tra nguy cơ tiềm ẩn và phòng cháy chữa cháy đường dây truyền tải. công khai, tăng cường kiểm soát tiết diện đường dây và quản lý rủi ro, tăng cường hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ đường dây, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Theo nguyên tắc “phòng ngừa trước, kết hợp phòng chống”, công ty sẽ lập kế hoạch chi tiết về công tác phòng chống cháy rừng núi và tiết kiệm điện năng, tích cực liên lạc với chính quyền địa phương và các sở lâm nghiệp dọc theo đường dây tải điện, kịp thời thu dọn cực - Cao cây trong khu vực bảo vệ công trình điện, ngăn đường dây phóng điện trên cây gây cháy núi.Bố trí hợp lý chế độ vận hành lưới điện, làm tốt công tác xử lý khi xảy ra sự cố đường dây đôi hoặc đồng thời nhiều đường dây, đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì tùy theo mức độ nghiêm trọng và cấp bách mà áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn lưới điện;Tăng cường quản lý trực ca khẩn cấp, chuẩn bị phụ tùng thay thế, nhân viên sửa chữa khẩn cấp, vật tư, vật tư, nhân viên trực ca chú ý diễn biến thời tiết, kỷ luật trực ca nghiêm ngặt, đảm bảo bộ phận vận hành bảo dưỡng dây chuyền, đội sửa chữa khẩn cấp và chính quyền địa phương liên lạc 24/24, hình thành cơ chế liên kết tai nạn tổng thể, đảm bảo huy động lực lượng tối đa để triển khai xử lý cấp cứu ngay lần đầu.”

Công ty chúng tôi tích cực hưởng ứng công tác phòng cháy chữa cháy của công ty điện lực quốc gia.Trong trường hợp cột thép đường dây, thanh ống thép đường dây truyền tải bị hư hỏng, công ty chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm cột thép, thanh ống thép mới trong trường hợp cấp điện kịp thời.


Thời gian đăng bài: Jan-13-2023