Chứng chỉ

 • Quality management system certification
  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
 • Occupational health and safety management system certification
  Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Environmental Management System Certification
  Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  Báo cáo kiểm tra tháp đường truyền (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  Báo cáo kiểm tra cột thép (220kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  Báo cáo kiểm tra khung ống thép (500kv)